[Tuyển dụng] Nhân viên Hỗ trợ dịch vụ

Thông tin tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ dịch vụ

Nơi làm việc: Hà Nội

Số lượng: 04

Hạn nộp: 31/12/2023

Mô tả công việc
 1. Mô tả công việc vị trí tuyển dụng
 • Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Tập đoàn trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động về dữ liệu trong Tập đoàn;
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược quản trị dữ liệu;
 • Tham gia cùng với Ban Lãnh đạo Tập đoàn để nắm băt được yêu cầu kinh doanh. Ứng dụng các công nghệ, xây dụng các mô hình dữ liệu để xác định, phân tích và trình bày dữ liệu nhằm thúc đẩy các quyết định kinh doanh;
 • Xây dựng và thúc đẩy văn hóa quyết định dựa trên dữ liệu toàn Tập đoàn.;
 • Dẫn dắt và quản lý đội ngũ chuyên gia dữ liệu, đội ngũ nhân sự kỹ thuật nhằm tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn ra quyết định thông qua việc phân tích dữ liệu. Giám sát việc thu thập, lưu trữ, quản lý, chất lượng và bảo mật dữ liệu.;
 • Thực hiện các chiến dịch giúp tăng doanh thu, giảm chi phí dựa vào thông tin thu thập được từ dữ liệu;
 • Xây dựng và triển khai các quy trình, chính sách quy trình quản trị dữ liệu và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu;
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn.
 1. Mục đích công việc
 • Chịu trách nhiệm quản lý mọi khía cạnh liên quan đến dữ liệu của Tập đoàn, bao gồm thu thập, lưu trữ, phân tích, tổ chức và sử dụng dữ liệu. Giám đốc dữ liệu cũng đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như các quy định về sử dụng dữ liệu;
 • Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện chiến lược dữ liệu để đạt được các mục tiêu kinh doanh;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng mô hình quản lý dữ liệu, xây dựng và triển khai quy trình quản lý dữ liệu;
 • Xác định các công nghệ mới và xu hướng trong lĩnh vực dữ liệu, giúp Tập đoàn tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới để nâng cao giá trị của dữ liệu;
 • Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách và thủ tục dữ liệu;
 • Chịu trách nhiệm xác định và quản lý các rủi ro liên quan đến quản lý dữ liệu;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng mô hình quản lý dữ liệu Tập đoàn;
 • Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động Trung tâm Dữ liệu lớn đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh, đạt được lợi nhuận và nâng cao năng suất thông qua việc cải thiện cấu trúc dữ liệu, làm sạch dữ liệu và quản trị hiệu quả dữ liệu và quy trình;
 • Tham gia vào việc quyết định và xây dựng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn với tư cách là thành viên của Ban Lãnh đạo các dự án;
 • Dẫn dắt đội ngũ chuyên gia dữ liệu thực hiện giám sát toàn bộ các chức năng của Khoa học dữ liệu của Tập đoàn.
 1. Quyền hạn
 • Người đứng đầu các đội ngũ liên quan đến dữ liệu trong Tập đoàn, bao gồm các kho dữ liệu (Datalake), các chuyên gia phân tích dữ liệu và các chuyên gia về khoa học dữ liệu. CDO phối hợp với các bộ phận khác trong Tập đoàn, bao gồm các bộ phận kinh doanh, marketing, tài chính và kỹ thuật, để đảm bảo rằng các dự án liên quan đến dữ liệu được thực hiện hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của tổ chức.
 1. Quan hệ công việc
 • Quan hệ bên trong VNPT: Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn với mục đích quản lý mọi khía cạnh liên quan đến dữ liệu của Tập đoàn, bao gồm thu thập, lưu trữ, phân tích, tổ chức và sử dụng dữ liệu;
 • Quan hệ bên ngoài VNPT: Bộ Thông tin Truyền thông và các Bộ, Ban ngành, khách hàng khác với mục đích tuân thủ quy trình, quy định liên quan đến thông tin, dữ liệu và các nội dung liên quan.
Yêu cầu công việc
 • Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học (Ưu tiên có bằng Thạc sĩ/ Tiến sĩ);
 • Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Toán Tin hoặc các lĩnh vực khác liên quan tới dữ liệu;
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí quản lý cấp cao mảng dữ liệu;
 • Có kiến thức chuyên sâu vể công nghệ thông tin, kinh doanh và toán;
 • Có kinh nghiệm trong quản trị;
 • Có kỹ năng tốt trong việc quản lý và giao tiếp;
 • Có kỹ năng quản lý dự án;
 • Có tư duy phân tích;
 • Có tính cách chuyên nghiệp và đạo đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *