[Tuyển dụng] Kỹ sư AI (AI engineer)

Thông tin tuyển dụng Kỹ sư AI (AI engineer)

Nơi làm việc: Hà Nội & Hồ Chí Minh

Số lượng: 06

Hạn nộp: 31/12/2023

Mô tả công việc
  • Tổ chức làm sạch dữ liệu, gán nhãn, tự động hóa gán nhãn dữ liệu
  • Xây dựng những Model AI/Machine learning trong lĩnh vực dữ liệu, Computer vision, NLP, Speech to text.
  • Nghiên cứu và triển khai các bài toán NLP trong đánh giá cảm xúc, phân tích ngữ nghĩa, từ khóa, trend, tóm tắt văn bản.
  • Thiết kế, xây dựng model, training cho các bài toán NLP, tùy chỉnh (customize) cho các Pre-train model
Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT, hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT có đủ 80 tín chỉ CNTT trong thời gian học ĐH.
  • Có tư duy logic tốt, nắm bắt vấn đề nhanh,  khả năng phân tích
  • Thành thạo lập trình hướng đối tượng, hiểu biết sâu về nền tảng và kỹ năng lập trình song song, phân tán
  • Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ Java, Python,..
  • Thành thạo truy vấn cơ sở dữ liệu, và thành thạo ít nhất một trong các database Oracle, MS SQL, MySQL, MongoDB, Hadoop, Hbase, Cassandra, Spark
  • Năng động, chăm chỉ, làm việc dưới áp lực cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *