Category Archives: Tuyển dụng

Cổng thông tin tuyển dụng VNPT Hà Nội

[Tuyển dụng] Kỹ sư AI (AI engineer)

Thông tin tuyển dụng Kỹ sư AI (AI engineer) Nơi làm việc: Hà Nội & Hồ Chí Minh Số lượng: 06 Hạn nộp: 31/12/2023 Mô tả công việc Tổ chức làm sạch dữ liệu, gán nhãn, tự động hóa gán nhãn dữ liệu Xây dựng những Model AI/Machine learning trong lĩnh vực dữ liệu, Computer […]

[Tuyển dụng] Nhân viên Hỗ trợ dịch vụ

Thông tin tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ dịch vụ Nơi làm việc: Hà Nội Số lượng: 04 Hạn nộp: 31/12/2023 Mô tả công việc Mô tả công việc vị trí tuyển dụng Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Tập đoàn trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động về dữ […]

[tuyển dụng] Chuyên viên Quản lý dự án

Thông tin tuyển dụng Chuyên viên Quản lý dự án. Nơi làm việc: Hà Nội Số lượng: 01 Hạn nộp: 31/12/2023 Mô tả công việc Các nhiệm vụ chính: Kỹ sư giải pháp kỹ thuật các sản phẩm ̣dich vụ Số/CNTT, các Platform và giải pháp kỹ thuật cho nhóm sản phẩm Telco, ICT, VAS […]

[Tuyển dụng] Chuyên viên Giải pháp công nghệ lĩnh vực dịch vụ số, dịch vụ GTGT

Tuyển dụng Chuyên viên Giải pháp công nghệ lĩnh vực dịch vụ số, dịch vụ GTGT Số lượng: 2 Nơi làm việc: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2023 Mô tả công việc Các nhiệm vụ chính: Kỹ sư giải pháp kỹ thuật các sản phẩm ̣dich vụ Số/CNTT, các Platform và giải pháp kỹ thuật cho […]