Tag Archives: IDC VNPT – TRUNG TÂM DỮ LIỆU VNPT

IDC VNPT – TRUNG TÂM DỮ LIỆU VNPT

IDC VNPT – TRUNG TÂM DỮ LIỆU VNPT IDC (Datacenter) được hiểu như khu vực chứa server hay phòng máy tính, là nơi đặt, vận hành và quản lý máy chủ, thiết bị lưu trữ… Trung tâm dữ liệu IDC (Internet Datacenter) là nơi tập trung nhiều thành phần tài nguyên mật độ cao (hardware, […]