Category Archives: Chứng từ TNCN VNPT

Phần mềm chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử VNPT

VNPT hiện tại đang cung cấp phần mềm chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử VNPT. Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2022, đáp ứng theo các quy định của thuế. Sử dụng phần mềm chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử VNPT. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, […]